Ondersteuning thuis na ziekenhuisopname
Als je kindje te vroeg geboren wordt of wanneer er extra medische ondersteuning nodig is na de geboorte, verblijft je kindje gedurende (een deel van) de kraamtijd in het ziekenhuis.
Zodra de gezondheid van jullie baby het toelaat, mogen jullie naar huis.
Vaak is dit een hele overgang, voor jullie baby, jullie zelf en eventuele broertje en zusjes. Het wennen aan een nieuwe omgeving, andere routines in de dag en thuis toepassen wat jullie in het ziekenhuis geleerd hebben; het kan heel wat vragen oproepen.

Couveuse nazorg
Afhankelijk van je zorgverzekering kun je recht hebben op couveuse nazorg bij de kraamzorg-organisatie waar jullie bij aangemeld zijn. Een kraamverzorgende komt in dat geval bij jullie thuis zodra jullie met ontslag mogen uit het ziekenhuis. Zij leert jullie in de thuissituatie hoe jullie voor je baby kunnen zorgen. Mochten jullie geen gebruik kunnen maken van deze uitgestelde kraamzorg, kan ik bij jullie thuis ondersteuning én zorg bieden.

Hebben jullie praktische vragen over hoe jullie hetgeen jullie in het ziekenhuis hebben geleerd, zoals baden-voeden-slapen, thuis toe kunnen passen?
Is er een wens voor meerdere uren ondersteuning bij de zorg voor de baby, moeder of andere gezinsleden om zo samen de rust in huis terug te vinden?
Ervaren jullie onrust of veel onzekerheid in de thuissituatie rondom de zorg voor jullie baby?

Bij bovenstaande en andere vragen kan ik zorg op maat bieden.
We bespreken vooraf waar jullie behoefte ligt en hoeveel uur ondersteuning daarbij past. De tarieven voor couveuse nazorg worden in overleg met jullie per uur of als pakket vooraf afgesproken.